DANCING RYA

Horizontal rya 'Keikka' (2020) 180x85cm, SOLD

Bright orange rya 'Kyykkijä' (2020) 84x84cm, SOLD

Vertical rya 'Omakuva' (2019) for the performance Keltanen

Blue rya 'Venyttelijä' (2020) 48x75cm, SOLD

Three square rya

Katselija (2020), about 84x84cm, for the performance Keltanen

Puhelija (2020), about 84x84cm, for the performance Keltanen

Kuuntelija (2020), about 84x84cm, for the performance Keltanen

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon

 © 2023 by Agatha Kronberg. Proudly created with Wix.com