DANCING RYA

Horizontal rya 'Keikka' (2020) 180x85cm

Bright orange rya 'Kyykkijä' (2020) 84x84cm

Vertical rya 'Omakuva' (2019) for the performance Keltanen

Blue rya 'Venyttelijä' (2020) 48x75cm

 © 2023 by Agatha Kronberg. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon